Komunikaty

Informujemy, że od 13 grudnia 2007 roku można zobaczyć wystawę pt. "Śląsk okiem naukowca" w hali odlotów Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Wystawa dostępna jest dla podróżnych oczekujących w nowym, otwartym w tym roku, Terminalu B. Ekspozycja będzie dostępna do końca stycznia 2008 roku. Wszystkich wybierających się w podróż zagraniczną serdecznie zapraszamy do skorzystania z lotniska w Pyrzowicach, a tym samym do zwiedzania wystawy, co z pewnością skróci i uprzyjemni czas oczekiwania na samolot


Od 15 października 2007 roku wystawa fotografii "Śląsk okiem naukowca" prezentowana będzie w holu głównym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wystawę można nieodpłatnie obejrzeć do 7 listopada 2007 roku.


16.10.2006
Już tylko przez tydzień w Muzeum Śląskim w Katowicach można oglądać pokonkursową wystawę 1. Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego "Śląsk okiem naukowca". Na wystawie prezentowane są prace wyłonione w konkursie fotograficznym organizowanym przez uczelnię w ramach projektu "Nauka w obiektywie", wykonane jako dokumentacja naukowa lub towarzyszące realizacji programów badawczych związanych z Górnym Śląskiem lub województwem śląskim. Wystawa w Muzeum będzie czynna do 12 listopada.


16.10.2006
W piątek 13 października o godz. 16.00 w Muzeum Śląskim w Katowicach przy al. Korfantego 3 została uroczyście otwarta wystawa 1. Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego "Śląsk okiem naukowca" oraz ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego w ramach projektu "Nauka w obiektywie" (lista osób nagrodzonych). Wystawa jest prezentacją prac wyłonionych w konkursie fotograficznym organizowanym przez uczelnię w ramach tego projektu. Wystawę można zwiedzać codziennie (oprócz poniedziałku) od 10.00 do 17.00 (w soboty i niedziele do 16.00). Wstęp na wystawę jest bezpłatny.


Uwaga nauczyciele:
Opiekun lub nauczyciel każdej grupy uczniowskiej otrzyma w kasie bezpłatny Katalog Wystawy "Śląsk okiem naukowca" zawierający wszystkie prezentowane zdjęcia oraz ich opisy popularnonaukowe i streszczenia naukowe prezentowanych na wystawie projektów badawczych. Katalog ten może być cennym źródłem informacji o naszym regionie na zajęciach szkolnych.


19.06.2006
Organizatorzy Konkursu informują, że 12 czerwca 2006 roku odbyło się spotkanie Jury Konkursu. Jury dokonało wyboru zdjęć do prezentacji na wystawie fotograficznej oraz wytypowało fotografie do nagród regulaminowych i rzeczowych. Do wystawy zakwalifikowano 78 zdjęć (z 250 zgłoszonych) ze wszystkich przedstawionych do oceny projektów badawczych. Szczegółowy wykaz projektów z liczbą dopuszczonych zdjęć znajduje się na stronie "Zgłoszone projekty" strony WWW konkursu.


02.06.2006
Obrady Jury
W poniedziałek 12 czerwca 2006 roku o godzinie 12.00 w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w siedzibie Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ odbędzie się spotkanie członków Jury konkursu fotograficznego "Śląsk okiem naukowca". Na posiedzeniu Jury oceni nadesłane na konkurs prace i dopuści fotografie (w komplecie lub wyselekcjonowane z przedłożonego zestawu) do wystawy. Wyłonione zostaną także laureaci Konkursu w ustanowionych regulaminem Konkursu kategoriach.

Miejsce spotkania:
Siedziba Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ
(budynek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ)
40-007 Katowice, ul Bankowa 9. pokój 317 godz. 12.00


30.05.2006
Zdjęcia jeszcze przez tydzień
W związku z licznymi telefonami oraz zgłoszonymi w ostatnich dniach projektami badawczymi i fotografiami do konkursu fotograficznego Śląsk okiem naukowca organizatorzy proszą o skompletowanie wszystkich materiałów (fotografie, abstrakty projektów w języku polskim, spis fotografii wraz z tytułami oraz oświadczenie), a także przesłanie abstraktów i tytułów fotografii w wersji elektronicznej do końca tygodnia - do 2 czerwca 2006. Przypominamy, że konkursie może wziąć udział każdy pracownik lub student uczelni, który bierze lub brał udział w jakimkolwiek projekcie badawczym (artystycznym) wykonywanym na UŚ i dotyczącym Śląska lub województwa śląskiego.


17.05.2006
Organizatorzy Konkursu Fotograficznego Śląsk "okiem naukowca", organizowanego w ramach projektu "Nauka w obiektywie", proszą wszystkie osoby chcące wziąć udziału w Konkursie o przysyłanie (przekazanie) zdjęć i ich opisów oraz tekstów (abstraktów) dotyczących projektów badawczych na razie tylko w języku polskim. Wersja angielska abstraktu może być dostarczona w terminie późniejszym


W związku z rosnącym zainteresowaniem Konkursem Fotograficznym "Śląsk okiem naukowca" oraz ze zbliżającym się ostatecznym terminem zgłaszania prac, organizatorzy projektu "Nauka w obiektywie" postanowili przedłużyć termin składania prac do 25 maja 2006.


W Konkursie może wziąć udział każdy pracownik Uczelni (a także student), który bierze lub brał udział w jakimkolwiek projekcie badawczym wykonywanym na Uczelni, a dotyczącym Śląska lub województwa śląskiego. Zapraszamy Państwa do przyłączenia się do projektu popularyzującego naukowe osiągnięcia Uczelni, ponieważ fotografie towarzyszące wykonywanym badaniom mogą być najlepszą wizytówką dorobku naukowego śląskich naukowców w Regionie.


Fotoreportaże