Przedsięwzięcie popularyzujące
osiągnięcia naukowe pracowników
i studentów uczelni wyższych
i jednostek naukowo-badawczych


pobierz plakat  >> pdf
>> jpg

pobierz logo  >> jpg

pobierz kalendarz 2010  >> pdf

hex4.jpg
powrot