archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012 2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Kalendarium

  • 1 lutego 2012 - ogłoszenie Konkursu 4. Biennale Fotograficznego w ramach projektu "Nauka w obiektywie" pod hasłem przewodnim: "Nauka - ¶wiat wokół nas".
  • 15 lutego 2012 - 15 marca 2012 r.- zatwierdzenie szczegółowego regulaminu Konkursu i powołanie członków Jury.
  • 15 lutego 2012 - 15 marca 2012 r.- ustanowienie patronatu medialnego i honorowego 4. Biennale.
  • 1 lutego - 05 czerwca 2012 r. - zgłaszanie i przyjmowanie prac wraz z materiałami informacyjnymi.
  • 15 kwietnia - 30 czerwca 2012 r. - przygotowanie wniosku o dotację finansowe na realizację projektu do WFO¦iGW w Katowicach.
  • 15 maja - 30 czerwca 2012 r. - obrady Jury i wybranie prac na wystawę.
  • Czerwiec - 15 wrzesień 2012 r. - wykonanie odbitek i druk katalogu, przygotowanie ekspozycji.
  • PaĽdziernik/listopad 2012 r.- otwarcie wystawy w Bibliotece ¦l±skiej lub Muzeum ¦l±skim.

Kolejny konkurs i 5. Biennale Fotografii odbędzie się według zbliżonych zasad w roku 2014.

 

Komitet Organizacyjny

organizatorzy
organizatorzy

Sponsorzy

logo

logo
logo
logo
logo logo

Patronat honorowy

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum ¦l±skiego w Katowicach

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda ¦l±ski

Jan Malicki
Biblioteka ¦l±ska

Piotr Uszok
Prezydent Katowic

Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa ¦l±skiego

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo

logo