archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012 2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Założenia projektu

Celem nadrzędnym konkursu i biennale fotograficznego jest promocja dorobku naukowego pracowników i studentów uczelni wyższych oraz innych instytucji naukowych poprzez przybliżenie ich działalności naukowej za pomocą fotografii, które swoją treścią nawiązują do prowadzonych badań naukowych. Konkurs odbywać się będzie cyklicznie, co 2 lata, każdorazowo z innym tematem przewodnim. Czwartej edycji towarzyszyć będzie hasło: "NAUKA - ŚWIAT WOKÓŁ NAS".

 1. Organizatorem wystawy połączonej z konkursem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z instytucją, która udostępni powierzchnię wystawową; od strony organizacyjnej pieczę nad projektem sprawować będzie Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Konkurs fotograficzny ogłasza Rektor Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Na prace konkursowe składać się będą autorskie fotografie wykonane przez pracowników i studentów uczelni wyższych i innych instytucji naukowych wykonane celowo (jako dokumentacja naukowa) lub "przy okazji" realizacji programów badawczych (ministerialnych, statutowych, własnych, a także badań zleconych), najlepiej związanych tematycznie z hasłem przewodnim Konkursu.
 4. Dopuszczone w ramach Konkursu fotografie wystawione zostaną w placówkach kultury takich jak Muzeum Śląskie lub Biblioteka Śląska w Katowicach, a później w tych wszystkich instytucjach, które będą zainteresowane wystawą i udostępnią powierzchnię wystawową.
 5. Otwarcie wystawy odbędzie się jesienią, po rozpoczęciu nowego roku akademickiego. Wystawa będzie trwać miesiąc.
 6. W konkursie może brać udział każdy pracownik i student uczelni wyższej lub innej instytucji naukowej, który uczestniczy w realizacji projektu badawczego (lub kilku projektów), a przedstawiane fotografie wiążą się z projektem badawczym, który swoja tematyką odpowiada tematowi przewodniemu Konkursu.
 7. Uczestnik konkursu:
  1. przedstawia powołanemu przez JM Rektora Jury wybrane przez siebie autorskie fotografie zgodnie z zasadami przedstawionego Regulaminu Konkursu;
  2. wraz z fotografiami przedstawiony jest tytuł i krótki opis projektu w języku polskim i angielskim.
 8. Rektor powołuje (zatwierdza) komisję konkursową (Jury) w skład, której wchodzą fotograficy, plastycy oraz pracownicy naukowi (niebiorący udziału w konkursie) reprezentujący w miarę możliwości szeroki wachlarz jednostek jak i dziedzin naukowych. Do udziału w Jury zaproszone będą osoby spoza Uczelni, profesjonalnie związane z fotografią.
 9. Zadaniem Jury będzie ocena i wybranie najlepszych zgłoszonych materiałów do konkursu, zarówno pod względem artystycznym jak i merytorycznym w aspekcie zgłoszonego projektu badawczego.
 10. Autorzy prac konkursowych zakwalifikowanych do wystawy fotograficznej są zobowiązani do bezpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie potrzebnym do promocji Uczelni.
 11. Wystawione prace wraz z opisami projektów w formie streszczenia (w wersji naukowej i popularnonaukowej) będą opublikowane w katalogu wystawy.
 

Komitet Organizacyjny

organizatorzy
organizatorzy

Sponsorzy

logo

logo
logo
logo
logo logo

Patronat honorowy

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski

Jan Malicki
Biblioteka Śląska

Piotr Uszok
Prezydent Katowic

Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo

logo