archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 
"Gdy media uczą"
"Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej"

Monika Frania
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolneji Pedagogiki Mediów,
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
e-mail: monika.frania@us.edu.pl<

Edukacja... bardzo nieformalna (śląskie pola 2014)

Opis popularnonaukowy projektu

- Poczytałbyś coś!
- Przecież czytam! - odburkuje zirytowany nastolatek, nie odrywając wzroku od monitora, na którym przesuwają się linijki tekstu. Czynność ta sama jak wtedy, gdy na biurkach rodziców zamiast komputerów, smartfonów, odtwarzaczy muzyki i splątanych przewodów ładowarek, leżały książki, słowniki i zeszyty. Trudno zatem dziwić się irytacji nastolatka, choć z drugiej strony rodzicielska intuicja, podpowiadająca niepokój, również wydaje się zrozumiała. Podobne spostrzeżenie dotyczy słuchania informacji przez młodych ludzi: zbliżona od pokoleń czynność i jej efekty, a jednak zaniepokojenie jest takie samo, jak w przypadku czytania. Znane i akceptowane przez nauczycieli i rodziców źródła informacji słyszanej przez uczniów - podobnie, jak książki - zeszły na drugi plan, a zastąpiły je dźwięki i słowa docierające z telewizji czy Internetu. Problemem bowiem nie są drogi docierania informacji do mózgów młodego pokolenia, gdyż te są takie same od chwili pojawienia się na Ziemi ludzkiego gatunku, lecz same informacje, które w dużej części nie poddają się kontroli. Nastoletnie mózgi są bombardowane niespotykaną dotąd liczbą danych. Właściciele szarych komórek oczekują od swoich neuronów błyskawicznego ich przetworzenia, pozwalającego na jeszcze szybszą reakcję i umożliwiającego przyjęcie nowej dawki bitów. Trudno czasem, siedząc na współczesnej "karuzeli informacyjnej", wybrać najbardziej wartościową wiedzę, zwłaszcza, gdy jej nadawcą we wszechobecnych mediach może być każdy. Niełatwo w takich warunkach być nauczycielem z przebrzmiałą - z punktu widzenia uczniów - ofertą, podobnie, jak niełatwo dogadać się z osobą mówiącą w nieznanym języku. Można spróbować nauczyć się języka i poprzez docierające do uczniów media, przemycić niepostrzeżenie trojańskiego konia pełnego cennej wiedzy. Tak już się w niektórych szkołach dzieje.
Prace nad rozszerzeniem zakresu stosowania tradycyjnych, jak i nowych mediów w nauczaniu, podobnie, jak uczenie młodzieży, a właściwie każdego odbiorcy, szukania szans i unikania zagrożeń kryjących się w środkach komunikacji, są dziś bardzo potrzebne. I to we współpracy międzynarodowej, gdyż nieograniczona dostępność informacji sprawia, że nastolatki na całym świecie czasami gubią się w gąsz

Streszczenie naukowe

Partnerami Uniwersytetu Śląskiego w projekcie są zespoły badawcze z następujących instytucji: . Corvinus University of Budapest (Węgry) . Centre of Higher Education Studies in Praha (Czechy): . Constantine the Philosopher Univerity in Nitra (Słowacja): Celem projektu jest przeprowadzenie badań naukowych, których efektem będzie wypracowanie transferu dobrych praktyk w zakresie użytkowania narzędzi medialnych w edukacji formalnej oraz nieformalnej dzieci i młodzieży z krajów V4 w obliczu kształtowania się społeczeństwa wiedzy. Działania skierowane są na upowszechnienie wyników badań, integrację wokół tej idei oraz aktywizację środowiska badaczy, nauczycieli, dzieci i młodzieży. W obliczu funkcjonowania współczesnego człowieka w świecie dynamicznie zmieniających się mediów, ich wykorzystanie w edukacji jest istotną kwestią z punktu widzenia pedagogiki. Projekt ważny jest zarówno z punktu widzenia wspólnoty międzynarodowej V4, jak i dla środowisk lokalnych w poszczególnych krajach. Diagnoza, komparacja, a następnie konstrukcja planu implementacji skutecznych rozwiązań na grunt innych krajów Grupy Wyszehradzkiej stanowi swoisty walor dodany. Projekt rozpoczął się w lutym 2014 roku i obecnie znajduje się w fazie realizacji. W ośrodkach z Polski, Czech, Słowacji i Węgier w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego, obserwacji i analizy dokumentów zespoły badawcze prowadzą diagnozę znaczenia mediów tradycyjnych (np. prasa, film) oraz tzw. nowych mediów (np. Internet) w edukacji formalnej i nieformalnej, a także potrzebę edukacji medialnej. Dodatkowym elementem jest konkurs fotograficzny "Media w mojej edukacji", w którym młodzież używając obrazu może przedstawić swoją wizję zagadnienia.

 

Komitet Organizacyjny

us
paideia

Sponsorzy

Katowice
paideia
Hotel Czarny Las
Aiport Katowice

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo