archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 
"Doskonałość z pokolenia na pokolenie"
"Mikrorozmnażanie Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet"

Dariusz Kulus
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych - Pracownia Biotechnologii,
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
e-mail: dkulus@gmail.com

Regeneracja rozmnóżek z liści

Opis popularnonaukowy projektu

Tylko ten, kto ma brata lub siostrę wie, jak bardzo rodzeństwo może się różnić. Nad tym fascynującym fenomenem łamie sobie głowę niejeden rodzic i zazwyczaj przyznaje, że ta różnorodność ma więcej stron dobrych, niż złych. Kumulacja samych wad mogłaby bowiem nie wystarczyć dla zrównoważenia posiadanych zalet, bowiem, jak wiadomo, ideały nie istnieją w żadnym z ludzkich pokoleń. Gdyby nawet jakiś się pojawił, to jego potomstwo, "skażone" innymi genami drugiego rodzica, i tak nie zachowa kompletu perfekcyjnych cech.
Inaczej jest z "doskonałością" odmian roślin. Gdy nienaganny okaz pojawi się w hodowli - czy to na drodze przypadkowych mutacji, czy, teraz częściej, w wyniku żmudnych prac biotechnologów cierpliwie składających genetyczne puzzle, to nie można pozwolić na roztrwonienie "ideału" poprzez akceptację przypadkowego zapylenia obcym, "nieidealnym" pyłkiem. Nieskazitelne cechy należy przekazać potomstwu bez najmniejszych strat. Wtedy dzieło biotechnologów przejmują troskliwe ręce tych, którzy w warunkach laboratorium zwielokrotnią bezbłędny okaz z fragmentów rośliny macierzystej. Jeśli klonowanie się powiedzie, wtedy zdarza się, że świat obiega wieść o nowej odmianie, której piękno kwiatów czy sylwetka godne są nadania im królewskiego, prezydenckiego, generalskiego czy papieskiego imienia. Zaszczytu tego dostąpiły już liczne odmiany róż, tulipanów, powojników i mnóstwa innych gatunków, których unikalny urok zapiera dech gościom kolekcji i ogrodów botanicznych a cebule, nasiona i sadzonki takich unikatów sięgają zawrotnych cen. Tym samym sposobem rozmnaża się jednak także i te pospolitsze odmiany, które ukwiecają przydomowe kwietniki i ogródki działkowe. Nie tylko piękno inspiruje naukowców a klonuje się nie tylko cuda natury. Często wartość rośliny polega na cennych właściwościach leczniczych, które niejednokrotnie przyćmiewają niepozorną, bywa, urodę. Ze względu na lecznicze metabolity naukowcy nie ustają w dążeniach, aby opracować jak najdoskonalsze metody hodowli indywidualnie każdego dla gatunku, gwarantujące uzyskanie plantacji jednorodnego roślinnego rodzeństwa złożonego z samych zalet.
Gdy geny sprzyjają, rodzeństwo oprócz bogatego wnętrza dysponuje równie olśniewającą urodą. Takiego ideału nie sposób nie spróbować sklonować.

Streszczenie naukowe

Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet jest madagaskarskim sukulentem. Stanowi ona popularną roślinę ozdobną. Jednakże, w związku z obecnością cennych metabolitów o działaniu antymitotycznym może być z powodzeniem wykorzystana także w terapii przeciwnowotworowej. Celem niniejszych badań było opracowanie wydajnej metody reprodukcji K. tubiflora. Fragmenty pędów K. tubiflora uzyskane z roślin uprawianych in vivo zdezynfekowano z wykorzystaniem następujących stężeń podchlorynu sodu: 0,2; 0,4 i 0,6% przez 10 lub 20 min. Następnie jednowęzłowe fragmenty pędów były inokulowane na pożywce Murashige i Skooga (1962) bez regulatorów wzrostu. Uzyskane mikrosadzonki przeniesiono do szklarni. Inicjacja kultur zakończyła się powodzeniem. Zaobserwowano regenerację mikrosadzonek. Średnia liczba roślin uzyskanych z jednego eksplantatu wyniosła 20-52. Mikrosadzonki wytworzyły korzenie, bez pasażowania ich na pożywkę ukorzeniającą. Rośliny zostały skutecznie zaaklimatyzowane do warunków szklarniowych.

 

Komitet Organizacyjny

us
paideia

Sponsorzy

Katowice
paideia
Hotel Czarny Las
Aiport Katowice

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo