archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 
"Zapobiegliwi ojcowie"
"Wpływ behawioru budowy gniazda na sukces lęgowy cierniówki Sylvia communis"

JUSTYNA CHACHULSKA, LESZEK JERZAK

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych,
Katedra Ochrony Przyrody
ul. prof. Z. Szafrana 1 PL 65-516 Zielona Góra

e-mail: chachulska.j@gmail.com

Zbieranie materiału gniazdowego podczas wiosennego deszczu

Opis popularnonaukowy projektu

Są osoby, które mają nadzwyczajny talent. To właśnie one potrafią pomysłowo udekorować wnętrze, zaprojektować niespotykaną odzież czy ugotować wyjątkowe danie. W ten sposób w atrakcyjny sposób odróżniają się od otoczenia i zupełnie nie potrafią odpowiedzieć na pytanie: "Skąd ci się to bierze?". Wszystko wskazuje więc na to, że przyczyna tkwi w genach a talent został odziedziczony po przodkach. A zatem, ujmując to w dużym skrócie myślowym, piękna aranżacja salonu z kuchnią lub wyśmienita pieczeń jest sprawą genetyki i dziedziczy się ją po rodzicach i dziadkach. Jeśli to ryzykowne stwierdzenie jest prawdą, musiałoby to oznaczać, że wytwory ludzkich rąk mogą przyczynić się do przetrwania gatunku. A ponieważ ewolucja i dobór naturalny działa w identyczny sposób w całym świecie istot żywych, musiałoby się okazać, że wśród gatunków innych niż Homo sapiens wytwory dziobów, pazurów lub skrzydeł zapewniają sukces reprodukcyjny.
W świecie przyrody ożywionej znajdujemy niejeden dowód na to, że pewne umiejętności mogą decydować o najważniejszej życiowej kwestii każdego osobnika: o przekazaniu genów potomstwu. Najlepszym przykładem są wytwory pazurów, dziobów, skrzydeł lub innych wyspecjalizowanych narządów: samodzielnie wykopane nory, wykute dziuple, uwite gniazda czy uplecione kokony. Instynktownie wykonana konstrukcja nie tylko służy zapewnieniu schronienia dla siebie lub potomstwa. Jest ona także obiektem instynktownej a jednocześnie bezwzględnej oceny dokonanej przez potencjalnego partnera seksualnego - rodzica wspólnego potomstwa. Szczególnie widoczne to jest w przypadku ptasich gniazd, które w obrębie jednego gatunku różnią się nie tylko szczegółami rozmiarów ale także ornamentami. Najbardziej znanym ptakiem budującym strojne domki jest australijski altannik. Jednak także polskich ogrodach i zaroślach spotkać można niewielkiego ptaszka, cierniówkę, którego samce prześcigają się w instynktownej kreatywności przy budowie gniazd. W wybranym przez siebie gnieździe samica złoży jaja.
Dla przetrwania gatunku zewnętrzny efekt budowlanych wysiłków samców cierniówki ma takie samo znaczenie jak ogon samca pawia: sygnalizuje atrakcyjny materiał genetyczny, podobnie jak unikalne umiejętności osobników Homo sapiens.

Streszczenie naukowe

W ostatnich latach udowodniono, że gniazda ptaków nie tylko ochraniają jaja i pisklęta, ale także mogą być sygnałem dla potencjalnych rywali i partnerów płciowych. Gniazda jako rozszerzony fenotyp mogą sygnalizować o statusie socjalnym osobnika, jego jakości, doświadczeniu i gotowości do reprodukcji. Samce cierniówki Sylvia communis budują przed sparowaniem w obrębie swoich terytoriów do kilku gniazd (ang. >i>cock nest), spośród których samica wybiera jedno i w nim rozpoczyna składanie jaj. W niektórych gniazdach, obok typowego materiału gniazdowego jakim są suche łodyżki traw, samce umieszczają kokony owadów i puch roślinny. To rzadkie zachowanie polegające na budowie kilku gniazd (ang. multiple nest building) i umieszczaniu w nich nietypowych materiałów o charakterze ornamentów występuje także u pozostałych gatunków z rodzaju Sylvia, jednak nie określono dotychczas jego funkcji. Podejrzewa się, że może być ono sygnałem seksualnym dla samic istotnym przy wyborze partnera. Badania nad biologią lęgową cierniówki prowadzone były w latach 2014-2016 na obrzeżach Wrocławia. Powierzchnia badawcza obejmowała łąki, zarośla wierzbowe i głogowe oraz odłogowane pola. W czasie trwania sezonu lęgowego (kwiecień - czerwiec) przeprowadzano codzienne kontrole terenowe w celu monitorowania dynamiki osiedlania się samców, obserwacji ich zachowania, wyszukiwania samczych gniazd oraz śledzenia losów gniazd z lęgiem. Aby możliwe było rozróżnienie samców, zakładano im na skok indywidualną kombinację obrączek (metalowa i 3 kolorowe). Mierzono również ich kondycję (poziom hemoglobiny) oraz wykonywano pomiary morfometryczne. Gniazda mierzono najpóźniej na etapie wysiadywania i zbierano możliwie najszybciej po wylocie piskląt. Po wysuszeniu ważono je oraz liczono kokony i puch roślinny. Behawior samców związany z budową gniazd w badanej populacji był bardzo zmienny. W terytoriach znajdowano różną liczbę gniazd (od 1 do 3). Różniły się one między sobą wielkością, masą oraz liczbą ornamentów. Większość samców ozdabiała swoje gniazda kokonami owadów i puchem roślinnym (94% gniazd z ornamentami). Bardziej ozdobione gniazda były budowane przez samce z długimi skrzydłami i z lepszą kondycją. Długość kojarzenia (liczba dni oczekiwania na partnerkę) była mniejsza u samców z większą liczbą ornamentów w gniazdach. Uzyskane wyniki wskazują, że duże zróżnicowanie morfologii gniazd oraz poziomu ornamentacji może odzwierciedlać jakość samców i mieć wpływ na rzeczywisty sukces lęgowy. Aby to stwierdzić konieczne są dalsze badania. Badania wykonywane są w ramach pracy doktorskiej, przy współpracy z Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Komitet Organizacyjny

us

Współpraca

CINiBA

Sponsorzy

Hotel Czarny Las
paideia Centrum StudiĂłw Polarnych Centrum StudiĂłw Polarnych JEOL (EUROPE) SAS aiut

Patronat medialny

logo

logo