archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 
"Cenna cecha nasion"
"Wykorzystanie nasion w oznaczaniu jądrowej zawartości DNA za pomocą cytometrii przepływowej"

IWONA JĘDRZEJCZYK

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,
Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin,
al. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

e-mail: jedrzej@utp.edu.pl

Zezowate szczęście - zarodek pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)

Opis popularnonaukowy projektu

Największymi nasionami na świecie szczycą się palmy. Poczciwy orzech kokosowy przy tym bynajmniej nie dzierży palmy pierwszeństwa. Rozmiarami i masą przewyższają go imponujące, piętnastokilogramowe nasiona lodoicji seszelskiej, zwanej potocznie kokosem morskim. Do najmniejszych z kolei należą nasiona storczyków. Aby się im dobrze przyjrzeć, najlepiej użyć szkła powiększającego, gdyż ich wymiary nie przekraczają 0,5 mm. Pomiędzy palmami i storczykami mieści się przeogromne bogactwo rozmiarów, barw i kształtów wszystkich nasion świata. Ludzkość od dawna doceniała wartość tej części roślin. Niezwykle pożywne stanowiły i stanowią podstawę wyżywienia. Dostarczają wysokoenergetycznego pokarmu, jak nasiona zbóż, wartościowego napoju, jak nasiona kawy, są źródłem przypraw i substancji leczniczych. Trudno dziwić się bogactwu zamkniętemu pod łupinkami. Nasiona kryją w sobie wszystko to, co potrzebne jest zarodkowi rośliny na najważniejsze chwile jej życia, do momentu aż wykiełkuje, solidnie się zakorzeni i rozpocznie samodzielną fotosyntezę. Niejednokrotnie dzieje się to wiele kilometrów od miejsca, w którym wydała owoce roślina macierzysta. Podczas dalekiej i długiej podróży nasiono zapewnia nie tylko zapas energii ale przede wszystkim doskonałą ochronę materiału genetycznego, zawierającego instrukcję rozwoju rośliny.
Zamknięte w nasionach i zatrzymane w podziałach komórki zarodka są niezwykle obiecującym materiałem badawczym dla genetyków i fizjologów roślin. Nasiona bowiem doskonale znoszą transport i przechowywanie, i nie w przypadku liści czy pędów. Ponadto w stosunkowo niewielkiej objętości dostarczają wiele materiału badawczego. To szczególnie cenne, gdy badania obejmują gatunki zagrożone, gdyż to właśnie nasiona zawierają kompletną informację genetyczną, która potem przejawia się w całej roślinie. Te same cechy roślin pozwoliły na stworzenie banków nasion, w których przechowywane są w najlepszy z możliwych sposobów, bo w nienaruszonych jądrach komórkowych, informacje genetyczne wielu roślin nasiennych w różnych miejscach świata. Nieprzypadkowo rośliny, które w drodze ewolucji zyskały zdolność produkcji nasion, opanowały wszystkie środowiska na kuli ziemskiej. Te same cechy, które zapewniają przetrwanie roślinom, umożliwiają botanikom bliższe ich poznanie.

Streszczenie naukowe

Cytometria przepływowa jest szybką i precyzyjną metodą pozwalającą na oznaczanie jądrowej zawartości DNA w roślinach. Analizowanym materiałem roślinnym są najczęściej świeże i młode liście, które posiadają większość komórek w fazie G0/G1 cyklu komórkowego oraz pozwalają otrzymać dobrej jakości histogramy. Jednakże niektóre gatunki roślin (tj. drzewa, krzewy czy rośliny zielarskie) w tkankach liści zawierać mogą metabolity wtórne, najczęściej o charakterze fenolowym, które zakłócają prawidłowe wybarwienie chromatyny przez fluorochrom. Obecność tych związków utrudnia otrzymanie wiarygodnych wyników. Dla takiego materiału konieczne jest więc opracowanie buforów izolujących jądra komórkowe z dodatkiem przeciwutleniacza, który w pewnym stopniu może znieść efekt hamowania fluorescencji. Nie ma jednak uniwersal-nej procedury dla wszystkich "trudnych" gatunków i nie udaje się całkowicie wyeliminować negatywnego wpływu inhibitorów. Dlatego też coraz częściej w badaniach wielkości genomu wykorzystywane są nasiona, które oprócz zalet takich, jak duża ilość jąder zatrzymanych w fazie G0/G1, czy brak substancji hamujących wybarwianie, mogą być transportowane na duże odle-głości i wykorzystane w dogodnym momencie, zwłaszcza w rejonach pozbawionych laborato-riów wyposażonych w cytometry. Ponadto w przypadku nasion, istotna jest wiedza na temat ich budowy i udziału jąder o różnej zawartości DNA. To umożliwia wybranie części nasienia, która poddana analizie pozwoli na otrzymanie histogramów o dobrej jakości, dzięki którym uzyskany wynik będzie wiarygodny. Celem badań było oznaczenie jądrowej zawartości DNA w nasionach gatunków, które w liściach zawierają metabolity wtórne. Analizy wykonano przy użyciu cytome-tru przepływowego CyFlow SL Green (Partec GmbH, Münster, Niemcy). Materiał roślinny przy-gotowano zgodnie z procedurą opracowaną przez Galbraitha i in. (1983). Otrzymane wyniki pozwolą określić przydatność nasion w badaniach nad wielkością genomu.

 

Komitet Organizacyjny

us

Współpraca

CINiBA

Sponsorzy

Hotel Czarny Las
paideia Centrum StudiĂłw Polarnych Centrum StudiĂłw Polarnych JEOL (EUROPE) SAS aiut

Patronat medialny

logo

logo