archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 
">>FotoFilm<< - trzeci stan artystycznego skupienia"
"Fotografia Ciągła"

WOJCIECH KUKUCZKA

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Artystyczny w Cieszynie
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn

e-mail: wojtekkukuczka@gmail.com

"Śląsk" - Postindustrialne przestrzenie, familoki, Ślązacy. Te konwencjonalne, znane dobrze obrazy, w założeniu zyskać powinny nową narrację, dzięki rozciągnięciu zapisu w czasie. Portretowane twarze nabierają niedostępnego dla statycznej fotografii ładunku emocjonalnego. Postacie są zawieszone w czasie. Pomimo, iż oddychają, mrugają oczami ich ruch jest iluzoryczny. Fotografie nie mają oddzielnych tytułów, celowo także nie zawierają wskazania konkretnego miejsca ani fotografowanego obiektu

Opis popularnonaukowy projektu

"Chwilo, trwaj!" To życzenie spełnia się niezwykle rzadko i nawet wtedy jest to tylko złudzenie wynikające ze stanu ducha. Nikomu jak dotąd nie udało się zatrzymać czasu. Pierwszym, który najbardziej zbliżył się do nieuchwytnego celu był Louis Jacques Daguerre, okrzyknięty ojcem fotografii, choć sprawiedliwie trzeba przyznać, że szedł drogą przetartą nieco przez mniej znanych poprzedników. Odkrycie urządzenia zwanego od nazwiska dagerotypem wzbudziło nieopisany entuzjazm najpierw we Francji, później już na całym świecie, który nigdy wcześniej nie był tak blisko uchwycenia cennych chwil i zatrzymania ich na zawsze. Z upływem czasu pokolenia pasjonatów dokładały do wynalazku nowe cechy, które doprowadziły dziś nie tylko do cyfrowej fotografii ale i do tego, że zatrzymywaniem chwil może zająć się każdy posiadacz telefonu komórkowego. Nawet najprostsze cyfrowe aparaty fotograficzne wyposażone są w funkcje pozwalające na przekształcanie dosłownego, rzeczywistego obrazu, uchwyconego w kadrze. Z ich pomocą wielu miłośników fotografii może nie tylko dokumentować umykające chwile, ale także je kreować, przekształcać i po swojemu aranżować, zbliżając się coraz bardziej do fotografii artystycznej.
Od dagerotypu do cyfrowego kompaktu minęło zaledwie? aż? 180 lat i prawdopodobnie nie jest to jeszcze koniec ewolucji tego narzędzia. Sześćdziesiąt lat później bracia Lumiere zaproponowali światu kinematograf, pozwalający na utrwaleniu sekwencji ruchów. Wynalazek ten rozrósł się w znany nam dzisiaj przemysł kinematograficzny zwieńczony ceremonią wręczania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Czy istnieje granica pomiędzy fotografią a filmem? Gdyby wyostrzać obraz, okazałoby się, że, odwrotnie niż jak w przypadku ustawiania obiektywu, granica się rozmywa i ujawnia się przestrzeń do zapełnienia. W przestrzeni tej znajdą wyraz treści i emocje, dla których nie wystarcza pojedyncza fotografia. Traci znaczenie uchwycenie chwili i udokumentowanie kadru w kluczowym momencie naciśnięcia migawki. Pomiędzy fotografią a filmem znajduje swoje miejsce sekwencja obrazów, obejmująca fragment czasoprzestrzeni, w której zacierają się granice zamknięte dotąd czasem otwarcia migawki. Sztukę ogranicza bowiem wyłącznie wyobraźnia artysty.

Streszczenie naukowe

Z"Fotografia Ciągła" to projekt badawczo-artystyczny realizowany na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w ramach grantu "Dotacja dla Młodych Naukowców". Pro-jekt został zrealizowany w roku 2015. Jego ideą jest badanie stanów granicznych fotografii. Punktem wyjścia jest rezygnacja z istoty fotograficznego zapisu, rezygnacja z momentu zapad-nięcia migawki, z "decydującego momentu". W rezultacie obraz zapisywany jest za pomocą sekwencji filmowych, zaaranżowanych jednak w taki sposób, iż powodują wrażenie nie filmu a właśnie ciągłej fotografii. Fotografii, która nie aspirując do medium filmu potrafi zapewnić nowe kanały nadawania informacji. Dzięki temu możliwe jest prezentowanie na polu sztuki nowych zjawisk, koncepcji, form nieosiągalny zarówno dla fotografii jak i dla filmu. Narzędzie jest waż-nym czynnikiem w procesie twórczym, nie można wyrazić koncepcji malarskich za pomocą rzeźby, czy muzyki za pomocą grafiki. Medium czy też dyscyplina sztuki zawsze określa ramy wypowiedzi. Opracowanie nowego narzędzia, nowej techniki, otwiera nowe możliwości formu-łowania koncepcji artystycznych, dlatego też ważnym aspektem tego projektu była praca nad samym narzędziem wypowiedzi. W ramach grantu powstała seria fotografii ciągłych ukazująca śląski krajobraz, ludzi, zdarzenia przy wykorzystaniu badanej metody artystycznej. Opiekun artystyczny: prof. WITOLD JACYKÓW Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie Informacja dodatkowa: Projekt ten w swojej istocie wychodzi poza ramy klasycznie rozumianej fotografii co powoduje konieczność jego prezentacji w niekonwencjonalny sposób. W tym celu w ramach realizowanego grantu zakupiona została aparatura naukowa w postaci wyświetlaczy LCD do prezentacji wyników projektu. W przypadku zainteresowanie komisji fotografiami po-wstałymi w ramach grantu oraz zakwalifikowaniu ich do wystawy możliwe będzie udostępnienie wyświetlaczy LCD do celów ekspozycji prac na wystawie.

 

Komitet Organizacyjny

us

Współpraca

CINiBA

Sponsorzy

Hotel Czarny Las
paideia Centrum StudiĂłw Polarnych Centrum StudiĂłw Polarnych JEOL (EUROPE) SAS aiut

Patronat medialny

logo

logo