archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 
"Zimowy sen jeziora"
"Rozwój struktury termicznej i pokrywy lodowej jezior wysokogórskich w warunkach zmieniającego się klimatu "

MIROSŁAW SZUMNY, BOGDAN GĄDEK

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi,
Katedra Geomorfologii,
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

e-mail: mszumny@poczta.wp.pl,
bogdan.gadek@gmail.com

Lód

Michał

Moje Tatry

Opis popularnonaukowy projektu

Wysoko w Tatrach zima zaczyna się wcześniej, niż na nizinach. "W górach spadł śnieg" - słyszymy i już wiemy, że jesień nieodwołanie ma się ku końcowi. Choć do nas zazwyczaj wiadomość ta przychodzi znienacka, to przyroda zdążyła się już przygotować do zimy. Górskie zwierzęta: świstaki i niedźwiedzie zapadły w zimowy sen, którego, aż do wiosny, nic nie powinno zakłócać. Ich organizmy zaprogramowane na nieprzerwany przez wiele tygodni stan hibernacji bardzo źle znoszą nieplanowane wybudzenie lub przedwczesną wiosnę. W zimowy sen zapadają także ich sąsiedzi - tatrzańskie jeziora. Gdy nadchodzą pierwsze mrozy, ich powierzchnię ścina lód. Życie tętniące w ich wodach spowalnia i przenosi się bliżej dna, gdzie temperatura wody pozwala przeczekać do wiosennych roztopów. Wydaje się, że nie ma nic bardziej niezmiennego niż zamarznięta, przysypana śniegiem, niczym niezakłócona tafla uśpionego jeziora. Aż do kolejnej wiosny, gdy ciepły wiatr przywróci mu przejawy życia. Taki rytm aktywności i spoczynku z roku na rok i ze stulecia w stulecie porządkował życie tatrzańskiej przyrody i fascynował naukowców. Biolodzy obliczyli, że tętno świstaka podczas zimowego snu obniża 130 do 15 uderzeń serca na minutę. Temperatura ciała niedźwiedzi spada z 36 st. C do 30 podczas najgłębszego snu. Parametry życiowe wodnego organizmu górskiego jeziora są równie ważne, jak stan zdrowia i liczebność populacji tatrzańskich ssaków. Podobnie, jak na hibernujące zwierzęta, także na uśpione jezioro, oddziałują zmiany klimatu i innych czynników, od których zależy jego zimowy spoczynek. Choć badania temperatury różnych warstw wody, lodu i śniegu górskich jezior prowadzone są od 200 lat, to wciąż kryją one wiele tajemnic pod nieruchomą powierzchnią. Potrzeba wielu lat regularnych pomiarów, aby móc opisać zmienność temperatury jezior, powiązać je z globalnymi zmianami klimatu. Nie jest to łatwe. Zimą góry strzegą swych tajemnic nawet pilniej niż latem. Ścieżki zasypane kilkumetrową warstwą śniegu, zagrożenie lawinowe, i strome podejścia stoją na straży górskich jezior. "W górach spadł śnieg" - geomorfolodzy też już wiedzą: Zaczyna się okres wytężonej pracy.

Streszczenie naukowe

Celem pracy jest określenie wpływu zmieniających się w czasie i przestrzeni warunków klimatycznych na termikę jezior tatrzańskich z uwzględnieniem ich cech morfometrycznych, hydro-logicznych oraz wpływu pokrywy śnieżnej. Pomimo że badania nad termiką jezior i zjawisk lodowych w Tatrach prowadzone są od 200 lat nadal brakuje długich serii danych umożliwiających określenie relacji pomiędzy klimatem, rzeźbą terenu, pokrywą śnieżną a strukturą termicz-ną i pokrywą lodową jeziora. Wynika to z trudnych warunków pogodowych i terenowych oraz zagrożenia lawinowego w okresie zimy w Tatrach. Temat projektu mieści się w ramach rozwijanej od wielu lat specjalności badawczej Katedry Geomorfologii i związany jest z aktualnymi kierunkami międzynarodowych badań współczesnej kriosfery. Są to badania doktorskie w ramach "Warsztatów metod badań śniegu, lodu i termiki wody w środowisku polarnym i wyso-kogórskim finansowane przez Wydział Nauk o Ziemi i kierowane przez dr hab. BOGDANA GĄDKA. Prace terenowe prowadzone są od 2014 roku i dotyczą pomiarów termiki jezior, grubości po-krywy lodowej i śnieżnej w sezonie zimowym. Badani nie wymagają dużych nakładów finansowych. Pozyskane wyniki powinny pozwolić na zweryfikowanie następującej hipotezy roboczej: Zimowa struktura termiczna i pokrywa lodowa jeziora są najbardziej czułe na zmiany temperatu-ry powietrza w półroczu zimowym i opadów śniegu.

 

Komitet Organizacyjny

us

Współpraca

CINiBA

Sponsorzy

Hotel Czarny Las
paideia Centrum StudiĂłw Polarnych Centrum StudiĂłw Polarnych JEOL (EUROPE) SAS aiut

Patronat medialny

logo

logo