archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Rejestracja

NAUKA W OBIEKTYWIE
Karta zgłoszenia udziału
w 5. KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
„NAUKA – IDEA W PRAKTYCE”

W przypadku przesyłania fotografii, lub ich pakietów, przekraczających rozmiar 20 MB, organizatorzy akceptują zgłaszanie prac konkursowych poprzez udostępnienie przez autorów adresu URL pozwalającego na pobranie plików.

Wymagane jest wypełnienie pól zaznaczonych na czerwono.

Osoba zgłaszająca:

 autor          kierownik projektu          inny uczestnik projektu

Imię i nazwisko              e-mail 

Afiliacja (w .j.pol.)    (w j. ang.)


Autor/autorzy fotografii:

Imię i nazwisko              e-mail 

Afiliacja (w .j.pol.)    (w j. ang.)


Kierownik projektu badawczego:

Imię i nazwisko              e-mail 

Afiliacja (w .j.pol.)    (w j. ang.)


Tytuł projektu badawczego

(w języku polskim):

(w języku angielskim):


Streszczenie/abstract wraz z afiliacją uczestników projektu (zgodne z pkt. 6d Regulaminu i pkt. 7 Wytycznych)

(w języku polskim)

(w języku angielskim)


Fotografie (maksimum 10 sztuk na projekt)        liczba fotografii:   

Lp. Nazwa pliku Tytuł w języku polskim Tytuł w języku angielskim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fotografie o podanych nazwach plików należy przesłać osobno, w pakietach nie większych niż 20 MB, na adres: cscs@us.edu.pl

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z treścią oświadczenia i zobowiązuję się dostarczyć jego wydrukowaną i podpisaną wersję do Biura Organizacyjnego, na adres: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice.

  

 

Komitet Organizacyjny

us
paideia

Sponsorzy

Katowice
paideia
Hotel Czarny Las
Aiport Katowice

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo