Strona archiwalna! Ta strona zawiera treści archiwalne, które nie były zmieniane po 23 września 2019 r. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapoznaj się z deklaracją dostępności
archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012    2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Wskazówki

PRZED ZGŁOSZENIEM FOTOGRAFII PRZECZYTAJ PONIŻSZE WSKAZÓWKI:

  1. Uczestnik konkursu przedstawia Jury Konkursu w określonym terminie wybrane autorskie fotografie wykonane metodami fotografii klasycznej i/lub fotografii cyfrowej w liczbie do 10 sztuk wraz z tytułami i krótkim, jednozdaniowym opisem (czas i miejsce wykonania fotografii). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia materiałów nie spełniających niezbędnego minimum wymagań technicznych. Wielkość, format i rozdzielczość dostarczonych Jury fotografii wykonanych metodą cyfrową, w przypadku zakwalifikowania do wystawy, mogą decydować o wielkości wykonanych reprodukcji.
  2. Zadaniem Jury jest ocena i wybranie najlepszych zgłoszonych fotografii do konkursu, zarówno pod względem artystycznym jak i merytorycznym z uwzględnieniem tematyki promowanego projektu badawczego.
  3. Fotografie do konkursu zgłasza kierownik projektu za zgodą autora (autorów) fotografii lub autor fotografii za zgodą kierownika projektu.
  4. Fotografie wykonane metodami fotografii klasycznej powinny zostać dostarczone w postaci wysokiej jakości odbitek (o minimalnych rozmiarach 10-15 cm) lub pozytywów (slajdów). W przypadku materiałów dostarczonych jedynie w postaci odbitek papierowych organizatorzy mogą zażądać dostarczenia negatywów (w celu wykonania prezentacji wielkoformatowych).
  5. Materiały w wersji cyfrowej powinny być dostarczone w miarę możliwości w postaci plików o najlepszych do uzyskania parametrach rozdzielczości i jakości dostępnych dla danego modelu aparatu fotograficznego, co umożliwi wykonanie poprawnych technicznie odbitek wielkoformatowych (minimalna zalecana wielkość matrycy aparatu to ok. 5 megapikseli). Ze względów technicznych zalecanymi formatami dostarczanych plików są TIFF (rozszerzenie .tif) lub PiNG (rozszerzenie .png) o ile aparat zapisuje fotografie w takim formacie. Jeśli aparat nie zapisuje plików w zalecanych formatach wskazane jest dostarczenie plików TIFF uzyskanych z zapisu RAW (opcja dostępna w oprogramowaniu dołączonym do niektórych aparatów fotograficznych) lub w formacie JPEG (rozszerzenie .jpg) o jak najmniejszej kompresji (najwyższej jakości).
  6. Fotografie wykonane metodą cyfrową nie powinny być poddane dodatkowej obróbce komputerowej. W przypadku zgłoszenia do konkursu fotografii poddanych dodatkowej obróbce komputerowej należy wyszczególnić wszystkie dokonane zmiany w stosunku do oryginału.
  7. Wraz z fotografiami zgłaszający przedstawia tytuł i krótki opis projektu badawczego w formie naukowego streszczenia (abstraktu), który zawiera: tytuł projektu badawczego, autorów (wykonawców) projektu wraz z afiliacją i adresem oraz tekst z informacjami o celach projektu, zastosowanych metodach oraz najważniejszych rezultatach (maks. 1 strona A4). Za jedną stronę A4 organizatorzy przyjmują około 1500–2000 znaków napisanych czcionką Times New Roman o wielkości 12 pkt, interlinia 1,5 (przykładowy abstrakt - patrz "Przykład".
  8. Wszystkie materiały są dostarczone w języku polskim i angielskim.
 

Komitet Organizacyjny

us

Współpraca

CINiBA

Sponsorzy

Hotel Czarny Las
paideia Centrum StudiĂłw Polarnych Centrum StudiĂłw Polarnych JEOL (EUROPE) SAS aiut

Patronat medialny

logo

logo