archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012 2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Jury

 • Witold Jacyków
  Przewodniczący Jury,
  Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego UŚ
logo
 • Ryszard Czernow
  Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
  Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego
logo
 • Arkadiusz Gola
  fotoreporter Dziennika Zachodniego
logo
 • Andrzej Grygiel
  fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej
logo
 • Leszek Jodliński
  Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach
logo
 • Zbigniew Kuc
  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
logo
 • Ewa Teper
  Wydział Nauk o Ziemi
logo
 • Małgorzata Tyrybon
  Wydział Nauk Społecznych
logo
 • Katarzyna Łata-Wrona
  Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski
logo

Regulamin jury

>>wersja pdf

 1. Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołuje Jury w skład, którego wchodzą pracownicy uczelni i innych instytucji naukowych, a w szczególności:
  1. fotograficy;
  2. plastycy;
  3. pracownicy naukowi reprezentujący różne, biorące udział w Konkursie, jednostki naukowe i reprezentujący różne dziedziny nauki.
 2. W miarę możliwości do prac Jury zaprasza się osoby spoza uczelni, fotoreporterów, przedstawicieli firm fotograficznych, czasopism naukowych itp.
 3. Członkowie Jury nie mogą brać udziału w Konkursie i prezentować swoich prac fotograficznych.
 4. Jury ocenia prace i na posiedzeniu jawnym dopuszcza wybrane prace (w komplecie lub wyselekcjonowane fotografie z przedłożonego zestawu) do konkursu.
 5. Dostarczone fotografie oceniane są pod względem artystycznym jak i merytorycznym w nawiązaniu do zgłoszonego projektu badawczego.
 6. Decyzja Jury o dopuszczeniu prac do Konkursu i prezentacji publicznej jest ostateczna.
 7. Jury nie jest zobowiązane do przedstawienia uczestnikom swojej decyzji na piśmie.
 8. Spośród dopuszczonych do konkursu i publicznej prezentacji prac wybiera się w głosowaniu tajnym laureata Konkursu oraz zwycięzców kategorii; werdykt zawiera pisemne uzasadnienie Jury.
 9. O kolejności nagród decyduje liczba uzyskanych głosów w głosowaniu Jury (każdy członek Jury ma do dyspozycji jeden głos).
 10. W przypadku równej liczby głosów, Jury przyznaje dwie nagrody równorzędne lub zarządza powtórne głosowanie w celu wyłonienia zwycięskiej pracy z prac o tej samej liczbie głosów.
 11. Jury w głosowaniu może dokonać innego rozdziału nagród.
 12. Sponsorzy nagród tematycznych w porozumieniu z Jury wybierają pracę(e), którą chcą wyróżnić.
 13. Organizatorzy przewidują jedno spotkanie Jury (maj - czerwiec 2010), chyba że Jury podejmie decyzję o kolejnym spotkaniu.
 14. Jury ogłasza wyniki konkursu i kończy swoją pracę z dniem otwarcia Biennale dla publiczności.
 

Komitet Organizacyjny

organizatorzy
organizatorzy

Sponsorzy

logo

logo
logo
logo
logo logo

Patronat honorowy

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski

Jan Malicki
Biblioteka Śląska

Piotr Uszok
Prezydent Katowic

Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo

logo