archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012 2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Rejestracja

NAUKA W OBIEKTYWIE
Karta zgłoszenia udziału
w 4. KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
"NAUKA - ŚWIAT BEZ GRANIC"

Wymagane jest wypełnienie pól zaznaczonych na czerwono.

Osoba zgłaszająca:

 autor          kierownik projektu          inny uczestnik projektu

Imię i nazwisko              e-mail 

Afiliacja (w .j.pol.)    (w j. ang.)


Autor/autorzy fotografii:

Imię i nazwisko              e-mail 

Afiliacja (w .j.pol.)    (w j. ang.)


Kierownik projektu badawczego:

Imię i nazwisko              e-mail 

Afiliacja (w .j.pol.)    (w j. ang.)


Tytuł projektu badawczego

(w języku polskim):

(w języku angielskim):


Streszczenie/abstract wraz z afiliacją uczestników projektu (zgodne z pkt. 6d Regulaminu i pkt. 7 Wytycznych)

(w języku polskim)

(w języku angielskim)


Fotografie (maksimum 10 sztuk na projekt)        liczba fotografii:   

Lp. Nazwa pliku Tytuł w języku polskim Tytuł w języku angielskim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fotografie o podanych nazwach plików należy przesłać osobno, w pakietach nie większych niż 20 MB, na adres: cscs@us.edu.pl

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z treścią oświadczenia i zobowiązuję się dostarczyć jego wydrukowaną i podpisaną wersję do Biura Organizacyjnego, na adres: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice.

  

 

Komitet Organizacyjny

organizatorzy
organizatorzy

Sponsorzy

logo

logo
logo
logo
logo logo

Patronat honorowy

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski

Jan Malicki
Biblioteka Śląska

Piotr Uszok
Prezydent Katowic

Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo

logo