archiwum 2006 rok 2006    2008 rok 2008    2010 rok 2010    2012 rok 2012 2014 rok 2014
hex3.jpg
hex5.jpg hex4.jpg
hex6.jpg
  strona główna założenia regulamin kalendarium wskazówki pobierz jury   rejestracja zgłoszone projekty galeria gallery   archiwum kontakt
 

Galeria

Katalog wystawy
Zobacz wszystkie prace
Nagrodzone fotografie

Szanowni Państwo, czy wiedzą Państwo, co łączy ze sobą: roztocza, robotnicze osiedla, niepylaka oraz roślinnych intruzów z wielobarwną bielą lodowców, z niezastąpionymi pszczołami, a także z pająkiem Xerolycosa nemoralis? Wszystkie one pięknie prezentują się w obiektywie aparatu i zdobią wystawy Biennale Fotograficznego Uniwersytetu Śląskiego już od 2006 roku. (...więcej)

prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Świat wokół nas to pachnące powidła na śniadaniowej kanapce. Świat wokół nas to codzienny pośpiech do szkoły czy pracy, często we mgle, czy w grożącym powodzią ulewnym deszczu. Świat wokół nas, to też chwila wytchnienia podczas lunchu, z porcją ziemniaków z koperkiem lub kilkoma złocistymi frytkami na talerzu, włączony wentylator w upalny dzień, pająk, biedronka i pchła w futrze ulubieńca. Świat wokół nas, to także świąteczne listopadowe chryzantemy, wakacyjny relaks nad Bałtykiem lub na beskidzkim szlaku, garść wieczornych wiadomości z sąsiedniego miasta lub z innego kontynentu, aż wreszcie, przed samym zaśnięciem - spojrzenie w rozgwieżdżone niebo - niewyobrażalnie odległe, a jednak bliskie, bo przecież codzienne. Świat wokół nas, bogaty, różnorodny, zmienny, trwały, jakże uniwersalny a zarazem subiektywny, taki po prostu nasz świat wokół nas. (...więcej)

dr Agnieszka Babczyńska, dr hab. Mirosław Nakonieczny
Uniwersytet Śląski

Otaczająca nas rzeczywistość mieni się różnymi barwami i wybrzmiewa odmiennymi dźwiękami, oferując rozmaitego rodzaju zdumiewające niespodzianki. Ale "Zaskoczenie i zdziwienie - jak przekonywał Ortega y Gasset - są początkiem zrozumienia". Świat, podlegając permanentnym przemianom, zachęca do nieustannego drążenia i zadawania pytań, pozwalających odkrywać kolejne jego tajemnice. Dzięki temu możliwe staje się odsłanianie sekretów różnorodnych przejawów życia, a w konsekwencji poznawanie ludzkiej natury i sensu człowieczej egzystencji. (...więcej)

Agnieszka Nęcka
Dział Informacji i Promocji UŚ


Nagroda Główna

"Teleskop czy kalejdoskop - badania nieba w Chile"
"Eksperyment soczewkowania grawitacyjnego"

Krzysztof Ulaczyk, Andrzej Udalski
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego


Projekty

Wraki tętniące życiem
Wraki statków jako centra morskiej bioróżnorodności - inwentaryzacja fauny porastającej wraki w polskich wodach przybrzeżnych oraz ocena jej wpływu na środowisko morskie

Piotr Bałazy (autor zdjęć)
Maria Włodarska-Kowalczuk - kierownik projektu


Narodziny drapieżcy szkiełkiem i okiem XXI wieku
Analiza wczesnych etapów rozwoju pająka Xerolycosa nemoralis z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej i technik mikroskopowych

Agata Bednarek - autor zdjęć
Agnieszka Babczyńska - kierownik projektu


Ciemiężyca - zmienne oblicze osobliwości naszych gór
Zmienność wybranych populacji Veratrum lobelianum Bernh. w gradiencie wysokościowym oraz różnych warunkach siedliskowych

Jadwiga Bosek - autor zdjęć i kierownik projektu


Nie samą muchą pająk żyje
Charakterystyka taksonomiczna ofiar pająków sieciowych oraz polujących aktywnie

Michał Buczyński- autor zdjęć, Agnieszka Babczyńska - kierownik projektu


Białka w żelu - czyli jak podać do stołu... laboratoryjnego
Proteomika korzeni jęczmienia - optymalizacja metody izolacji białek z korzeni siewek jęczmienia, przystosowanej do elektroforezy 2D

Katarzyna Bzdęga- autor zdjęć, Magdalena M. Rost-Roszkowska - kierownik projektu


Zawiłe wnętrze wijów
Ultrastruktura nabłonka jelita środkowego Scolopendra cingulata (Myriapoda: Chilopoda) ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy jego degeneracji i regeneracji

Łukasz Chajec- autor zdjęć, Magdalena M. Rost-Roszkowska - kierownik projektu


Żar śląskich hałd
Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego zachodzące na zwałowiskach powęglowych obszaru Śląska w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych

Justyna Ciesielczuk - autor zdjęć i kierownik projektu


Kleszcze i inni wirtuozi polowania z zasadzki
Kleszcze właściwe (Ixodida: Ixodidae) jako potencjalne rezerwuary i wektory wybranych chorób odkleszczowych na terenach rekreacyjnych Górnego Śląska

Piotr Cuber - autor zdjęć i kierownik projektu


Płazy - zagrożeni strażnicy mokradeł
Rola płazów w ochronie bioróżnorodności obszarów wodno-błotnych Górnego Śląska

Piotr Cuber - autor zdjęć i kierownik projektu


Kuba bliska i daleka - teraźniejszość i przyszłość
Quo Vadis Kuba? Implikacje dla Europy i Polski

Monika Świetlik - autor zdjęć, Katarzyna Dembicz - kierownik projektu


Co szkodzi stonce - badania nad szkodnikiem kukurydzy
Inhibitory enzymów trawiennych jako efektywne narzędzie w ograniczaniu liczebności populacji zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera virgifera)

Sławomir Drzewiecki, Paweł Bereś - autorzy zdjęć, Mirosław Nakonieczny - kierownik projektu


W nowe futro chętnie wskoczę
Występowanie pcheł na ptakach i ssakach w Polsce

Radosław Dybała - autor zdjęć, Marian Blaski - kierownik projektu


Przyroda Madagaskaru - widzieć, dotknąć, pomóc
Biologia tropikalna i ochrona przyrody na Madagaskarze

Małgorzata Gazda - autor zdjęć i kierownik projektu


4 pory roku Zbiornika Goczałkowickiego
Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego

Marek Grucka - autor zdjęć, Paweł Migula - kierownik projektu


Mszyce - Park Jurajski w skali mikro
Morfologia i taksonomia dolnokredowych mszyc Bajsy

Agnieszka Homan - autor zdjęć i kierownik projektu


Wylewy tatrzańskich rzek - ryzyko wpisane w codzienne życie
FLORIST "Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr" Polsko - Szwajcarski Program Badawczy

Ryszard J. Kaczka - autor zdjęć i kierownik projektu


Chryzantema w lód zaklęta
Krioprezerwacja chryzantem metodą kapsułkowania-dehydratacji

Dariusz Kulus, Anna Mikuła - autorzy zdjęć, Małgorzata Zalewska - kierownik projektu


Dyskretny urok sprężarki
Badanie zjawisk przepływowych zachodzących w sprężarkach i turbinach

Grzegorz Liśkiewicz - autor zdjęć, Longin Horodko - kierownik projektu


Nie tylko pisanki - Wielkanoc w Macedonii
Wielkanoc na Poreču (Republika Macedonii) - synkretyczne formy obrzędowości i wierzeń na Bałkanach

Mirella Makurat autor zdjęć i kierownik projektu


Łęgi - tajemnice goczałkowickich lasów
Lasy łęgowe zbiornika zaporowego Goczałkowice w Dolinie Górnej Wisły

Damian Matynia, Łukasz Chajec - autorzy zdjęć, Stanisław Cabała - kierownik projektu


Wiano pełne bakterii
Ultrastruktura, rozmieszczenie oraz transowarialny przekaz endosymbiotycznych mikroorganizmów u mszyc (Insecta, Hemiptera: Aphidinea)

Anna Michalik - autor zdjęć, Teresa Szklarzewicz - kierownik projektu


Oczka wodne wśród hałd i wyrobisk
Akwatyczne środowiska antropogeniczne

Tadeusz Molenda - autor zdjęć i kierownik projektu


Remizy - "niebieskie ptaki"
''Zostać czy odejść?'' - Strategie rozrodcze remiza (Remiz pendulinus)

Robert Pawliszko - autor zdjęć, Beata Czyż - kierownik projektu


Znikający krajobraz olenderskich wsi
Osadnictwo olenderskie na Mazowszu

Grzegorz Piaskowski- autor zdjęć, Leonard Sobieraj - kierownik projektu


Mniszek pieniński - niezwykły "brat" dmuchawca
Badania embriologiczne i cytologiczne nad endemitem Pienin - mniszkiem pienińskim Taraxacum pieninicum Pawł.

Bartosz Płachno autor zdjęć i kierownik projektu


Ujarzmianie mgły
Wpływ fal ultradźwiękowych na prędkość opadania mgły

Martyna Rachoń, Karolina Węgrzyńska autorzy zdjęć i kierownicy projektu


Owadożerne rośliny - lekcja biologii inaczej
Niezwykły świat roślin owadożernych

Michał Słota autor zdjęć i kierownik projektu


Zaraza ziemniaczana - nadzieja w genach oporności
Badanie regulacji ekspresji, identyfikacja, mapowanie i łączenie genów R warunkujących odporność ziemniaka na Phytophthora infestans

Iga Tomczyńska - autor zdjęć, Jadwiga Śliwka - kierownik projektu


Teleskop czy kalejdoskop - badania nieba w Chile
Eksperyment soczewkowania grawitacyjnego

Krzysztof Ulaczyk - autor zdjęć, Andrzej Udalski - kierownik projektu

 

Komitet Organizacyjny

organizatorzy
organizatorzy

Sponsorzy

logo

logo
logo
logo
logo logo

Patronat honorowy

Leszek Jodliński
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski

Jan Malicki
Biblioteka Śląska

Piotr Uszok
Prezydent Katowic

Adam Matusiewicz
Marszałek Województwa Śląskiego

Patronat medialny

logo

logo

logo

logo

logo

logo